Dự án đầu tư

NHÀ CHỊ HỒNG Ở PHỐ HOÀNG NHƯ TIẾP GIA LÂM HÀ NỘI

CÔNG TRÌNH CẢI TẠO SỬA CHỮA NÂNG CẤP TỪ NGÔI NHÀ CŨ. Sau khi GIA PHÁT VIỆT chúng tôi nhận được sự tin tưởng của gia chủ nói về ý tưởng sửa chữa và các công năng sử dụng và đã giao trách nhiệm sửa …