CUNG CẤP & THI CÔNG BÊ TÔNG NHỰA ASPHALT

QUY ĐỊNH TÊN GỌI BÊ TÔNG NHỰA NÓNG THEO CỠ HẠT

QUY ĐỊNH TÊN GỌI BÊ TÔNG NHỰA NÓNG THEO CỠ HẠT

  THƯ TRẢ LỜI BỘ XÂY DỰNG  Ngày 23/5, Bộ Xây dựng đã có công văn 14/BXD-KTXD gửi Công ty TNHH XDCB Rạng Đông về việc áp dụng định mức rải thảm bê tông nhựa C12,5; C19 và loại thiết bị bơm trong …