Báo giá thi công xây mới nhà trọn gói

HẠNG MỤC THI CÔNG XÂY NHÀ TRỌN GÓI

HẠNG MỤC THI CÔNG XÂY NHÀ TRỌN GÓI : 1. Phần xây dựng thô ( Cung cấp cả nhân công & vật tư thô ) Tổ chức công trường, lán trại cho công nhân, kho bãi Thi công khoan giếng ( độ sâu tối đa …