Báo giá thi công xây mới nhà trọn gói

HẠNG MỤC THI CÔNG XÂY NHÀ TRỌN GÓI

HẠNG MỤC THI CÔNG XÂY NHÀ TRỌN GÓI

HẠNG MỤC THI CÔNG XÂY NHÀ TRỌN GÓI : 1. Phần xây dựng thô ( Cung cấp cả nhân công & vật tư thô ) Tổ chức công trường, lán trại cho công nhân, kho bãi Thi công khoan giếng ( độ sâu tối đa …