CUNG CẤP VÀ BÁO GIÁ GỐC XI MĂNG CÁC LOẠI ĐẾN CHÂN CÔNG TRÌNH THÁNG 8-2019

CHÚNG TÔI LÀ TỔNG ĐẠI LÝ CUNG CẤP XI MĂNG CÁC LOẠI ĐẾN CHÂN CÔNG TRÌNH SỐ LƯỢNG LỚN

BẢNG BÁO GIÁ MỚI CẬP NHẬT THÁNG 8 NĂM 2019 ( Đã có thuế VAT)

XEM BÁO GIÁ TẠI ĐÂY ( GIÁ ĐÃ CÓ THUẾ VAT) !

GIÁ XM NGÀY 05-08-19 BINH MOI

CÓ HIỆU LỤC KHI CÓ BÁO GIÁ MỚI